TRADING OF SPYKER SHARES ENDS PER 13 SEPTEMBER 2013

Zeewolde, The Netherlands | August 16, 2013
 
Details


Spyker N.V. (“Spyker”) will not return to the Official Market of NYSE Euronext; the last trading date of the Spyker shares is 13 September, 2013.

The ordinary shares of Spyker have been allocated to the special listing segment of NYSE Euronext Amsterdam (“strafbankje”) since 13 September 2011 following Spyker's then subsidiary Saab Automobile AB filing for administration. During the first year of the listing measure of NYSE Euronext, Spyker started a restructuring process in order to return to the Official Market.  Applicable listing regulations allow two extensions. Since its restructuring process was not finalized within one year, Spyker requested extensions per September 13, 2012 and March 13, 2013. Both requests were granted by NYSE Euronext. The last extension ends on 13 September, 2013.

Despite the restructuring measures taken Spyker has not recovered to the extent that it can return to the Official Market. Consequently, Spyker will not apply for a return to the Official Market.  As a result Spyker will delist, effective per 16 September 2013. The last trading date will be 13 September 2013 close of trading, which trades will settle on 18 September 2013. 

After the delisting, Spyker will continue to facilitate electronic transfer of its shares via Euroclear Amsterdam for the near future. Shareholders should however realize that after the delisting they will no longer be able to trade the shares over the stock exchange, and that no meaningful off-exchange trade is expected to occur.________________________________________________________________


BEURSHANDEL SPYKER AANDELEN EINDIGT PER 13 SEPTEMBER 2013


Zeewolde, 16 augustus 2013 – Spyker N.V. (“Spyker”) keert niet terug naar de Officiële Markt van NYSE Euronext; de laatste dag dat de Spyker aandelen verhandeld zullen worden is 13 september 2013.

De gewone aandelen Spyker werden op 13 september 2011 verplaatst naar het “strafbankje” van NYSE Euronext Amsterdam, nadat Spyker’s toenmalige dochtervennootschap Saab Automobile AB een verzoek tot surséance van betaling (administration) had ingediend. Gedurende het eerste jaar van deze noteringsmaatregel van NYSE Euronext begon Spyker met de uitvoering van herstructureringsmaatregelen teneinde terug te keren naar de Officiële Markt. De noteringsvoorschriften staan tot twee keer een verlenging toe. Omdat de herstructurering niet binnen een jaar was voltooid verzocht Spyker per 13 september 2012 en per 13 maart 2013 om verlenging van de maatregel. Beide verzoeken werden door NYSE Euronext ingewilligd. De tweede verlenging eindigt op 13 september 2013.

De genomen herstructureringsmaatregelen hebben niet tot een dusdanig herstel geleid dat Spyker kan terugkeren naar de Officiële Markt. Daarom zal Spyker geen verzoek indienen tot terugkeer naar de Officiële Markt.  De consequentie hiervan is dat Spyker van de beurs afgaat, ingaande per 16 september 2013. 13 september 2013 is de laatste dag dat de aandelen Spyker zullen worden verhandeld; settlement van deze transacties vindt plaats op 18 september 2013.

Nadat de notering is opgehouden zal Spyker nog enige tijd elektronische overdracht van haar aandelen via Euroclear Amsterdam faciliteren. Aandeelhouders dienen zich echter te realiseren, dat zij na het ophouden van de notering niet langer hun aandelen via de beurs kunnen verhandelen en dat het niet waarschijnlijk is dat een beduidende handel buiten de beurs zal plaatsvinden.


SPYKER N.V.
Edisonweg 2
3899 AZ Zeewolde
the Netherlands

PR CONTACT
SPYKER N.V.
Arjen Dikken
arjen.dikken@spykercars.com
Spyker Press Kits

Download Hi-res images and background information